english
HomePro školy

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Pro školy
EDUKAČNÍ PROGRAMY 
pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) a zájmové skupiny (DDM, ZUŠ)

  • galerijní animace – interaktivní programy 
  • komentované prohlídky 
  • přednášky
  • besedy

vstupné ZDARMA: školní skupiny + pedagogický doprovod 

Pro školní kolektivy pořádáme galerijní animace - specializované výklady odkazující na různé výtvarné techniky či námětové okruhy, které účastníkům přiblíží svět umění hravou formou a umožní živý kontakt s výtvarnými díly. Do galerie tak děti, žáci a studenti nepřicházejí jen na pasivní návštěvu, ale mohou si pod vedením edukátora povídat o světě barev, tvarů a fantazie, seznámit se s vývojem výtvarným směrů, interpretovat umělecká díla a lépe pochopit smysl umění. Mohou se také seznámit s různými způsoby vzniku uměleckých děl a lépe jim tak porozumět.

Pro systematickou práci s pedagogy  jsme vydali pracovní sešit ke stálé expozici galerie. Snažíme se „jiným“ způsobem zprostředkovat návštěvníkům neformální přístup k výtvarnému umění a jeho prožitku, které mohou vnímavému dítěti otevřít cestu k novým hodnotám a nasměrovat jeho vývoj k bohatému vnitřnímu životu. V prostředí výstavního sálu především děti získávají bezprostřední zážitek z pohledu na umělecká díla významných českých malířů či sochařů i nenahraditelný zážitek z vlastní kreativity.

Galerijní edukátor si neklade za cíl nahradit hodiny výtvarné výchovy či výuku výtvarného oboru ve „školních lavicích“, které mají své nezastupitelné místo ve vzdělávání dětí. Jednotlivé animace, přednášky a komentované prohlídky lze po domluvé připravit v návaznosti na Rámcové i školní vzdělávací programy. 

Jsme členem Komory edukačních pracovníků Rady galerií České republiky.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Lucie Švec Kabrlová            Petra Mazáčová
edukátorka                           kurátorka výstav  

  
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík