english
HomeO galerii

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

O galerii

Hora Říp. Foto Jan Brodský
Hora Říp. Foto Jan Brodský

Sto let pod Řípem

V roce 2010 oslavila galerie jako jedna z nejstarších veřejných sbírkotvorných institucí v Čechách specializovaná na výtvarné umění sté výročí založení. V lednu 1910 doputovaly do Roudnice bedny s obrazy, které městu spolu s přáním, aby vybudovalo galerii moderního umění, daroval mecenáš a sběratel August Švagrovský. Dnes patří galerie k nejvýznamnějším muzeím umění v České republice s fondem čítajícím přes tři tisíce sbírkových předmětů.

Novodobá historie galerie se odvíjí od roku 1965, kdy byla slavnostně otevřena za přítomnosti ministra kultury Čestmíra Císaře nově rekonstruovaná budova bývalé lobkowiczké jízdárny, postavené italským barokním architektem Antoniem Portou. O rekonstrukci galerie se zasloužil první ředitel galerie Miloš Saxl spolu s architektem Pavlem Mošťákem. Jejich inteligentní nadčasová vize, založená na syntéze úcty k historickému odkazu s moderním tvaroslovím oslovuje dodnes návštěvníky svým vznosným půvabem, jenž dodává všem výtvarným počinům monumentální rozměr a otisk genia loci. Miloš Saxl položil rovněž základy profesionální galerijní práci. Jeho aktivitám na akvizičním i výstavním poli však předcházela ještě složitá cesta.

Na jejím počátku stál roudnický mecenáš a sběratel Agust Švagrovský, který vytvořil v prvním desetiletí 20. století základy sbírky s jedinečnou kolekcí šedesáti obrazů Antonína Slavíčka. Sbírka, čítající tehdy přes dvěstěpadesát děl, se několikrát stěhovala. Kvalitní zázemí s odpovídajícími expozičními možnostmi získala až v šedesátých letech za podpory státních a regionálních institucí i místní komunity. Zařadila se tak do sítě více než dvaceti regionálních galerií, které dodnes představují významná centra výtvarné kultury po celé České republice.    

Galerie dnes pečuje o více než 3.000 obrazů, kreseb, grafických listů, soch a předmětů užitého umění. Bohatství sbírkového fondu zpřístupňuje veřejnosti ve stálé expozici i prostřednictvím krátkodobých prezentací a katalogů. Rozvíjí rovněž bohatou výstavní činnost, založenou na prolínání několika dramaturgických řad, v nichž se střídají monografické a kolektivní projekty, různé výtvarné disciplíny, moderní umění se starým, klasické s experimentálním. Doplňuje je širokým spektrem doprovodných programů, rozvíjejících témata jednotlivých výstav. Odehrávají se tu koncerty, divadelní představení, literární či literárně hudební programy, přednášky, besedy i filmové večery. Dětem slouží výtvarný ateliér.

Galerie představuje významné kulturní a společenské centrum Roudnice nad Labem i Podřipska, které však svým odborným programem dalece přesahuje hranice regionu. Je členem Rady galerií ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.
Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj.

 
 
Galerie
je členem
 Rada Galerií ČR  Asociace muzeí a galerií ČR   Příspěvková organizace
Ústeckého kraje
 Ústecký kraj  
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík