english
HomeSbírky

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Sbírky

Antonín Slavíček Slunce v lese 1898
Antonín Slavíček Slunce v lese 1898


Základy sbírky vznikly na počátku 20. století díky ušlechtilému činu významného roudnického mecenáše a sběratele Augusta Švagrovského. Jádro tvoří jedinečná kolekce šedesáti obrazů Antonína Slavíčka. Na Švagrovského počin navázal v šedesátých letech první ředitel galerie Miloš Saxl cílenou akviziční politikou. Sbírky obohatil o díla českého moderního umění zejména z meziválečného a poválečného období. Řadu kvalitních obrazů a plastik získal od svých současníků. V intencích Saxlových akvizic pokračovali i jeho následovníci. O rozšíření sbírek se od osmdesátých let 20. století zasloužili i další donátoři. Ve sbírkách Galerie moderního umění se nacházejí díla od 16. do 21. století. Jsou tu zastoupeny sochy, obrazy, kresby, grafiky a v malé míře i díla užitého umění.  

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík